Hva er viktig i en digital startegi?

En digital strategi er en veileder for å kunne føre en bedrift i riktig retning når det kommer ned til digitalmerkedsføring. Det er viktig å ha en digital strategi fordi det skaper retningslinjer for bedrifter, og setter opp en struktur for å kunne nå de målene en bedrift ønsker å oppnå.

Jeg mener at det viktigste i en digital strategi er å kunne vite hva man vil eller hvor man vil. Veien til å nå et mål er det viktigste en må kunne fokusere på, men for å kunne nå målet er det viktig å ha en oversikt over dagens situasjon som beskriver hvor en står i dag og hvor man øsnker å være i fremtiden. Deretter kan man sette tydlige mål en kan enkel jobbe opp mot, disse målene skal hjelpe og påminne deg hva det er du ønsker å oppnå. Det er derfor vikktig å ha realistiske mål du kan oppnå, som er relevante og målbare. Her kan man benytte gode verktøy som blant annet Google analtyics til å analyserer prosessen.

Målgruppen og kommunikasjon

Målgruppe er den andre viktige elemnten i en startegi, fordi du må ha en oversikt over hvem det er du ønsker å hendvende deg til, eller hvem du prøver å nå og påvirke. Det er derfor viktig å tenke for seg hvor kan man treffe denne målgruppen på en effektiv måte, nærmere kan man dele dem i grupper eller segmenter, til slutt ha en oversikt over hvilken kanaler og plattformer de bruker mest. Slik at du kan bruke de samme kanalene til å kommunisere med målgruppen din, eksempler på slike kanaler kan være Facebook eller LinkedIn.

Tar en hensikt til disse ulike elementeme i en digital strategi så er man godt på vei!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *