konsekvenser teknologiendringen og sosiale medier medbringer

Vi lever i verden hvor teknologi stadig er under utvikling og bruken av sosiale medier spiller vesentlig stor rolle for store bedrifter på mange ulike måter, de fleste forbrukere benytter seg av sosiale medier for å få informasjon og ser bort fra tradisjonelle medier som tv og radio. Det kan lett bli et problem for de ulike bransjene å kunne holde tritt med denne forandringen som har en påvirkning for fremtiden deres. Jeg skal ta for meg utfordringer teknologien endringen og bruken av den sosiale webben kan ha selv for store aktører som IKEA.

Utfordringer teknologiendringen bringer:

 IKEA er en møbelforretning prøver den å holde tritt med den stadige utviklende teknologien. Teknologi både forenkler og styrer hverdagen vår. Dette skjer både bevisst og ubevisst og siden denne teknologien endres stadig er ikke vi mennesker tilfreds med det vi allerede har utviklet fordi vi er alltid ute etter forbedring, forenkling og utvikling. Dette burde IKEA tenke på særlig når de har aktører som Skeidar og Bohus som også benytter seg av digitale tjenester som nettbutikk og sosiale medier til å generer innholdet om eksempel der man kan legge til levering og montering om ønskelig. Digitale tjenester er ikke fysiske varer, men heller utføring av tjenester som er nettbaserte. Eksempler på dette kan være Spotify og Netflix som gjør at du kan streame film og musikk ubegrenset, eller det at du benytter deg sosiale medier som Facebook.

 Det som er spesielt med disse digitale tjenestene er at bruken er begrenset kun av tilgangen til teknologi. Disse tjenestene kalles også commodity tjenester, som betyr at de blir allemannseie. Et eksempel på det kan være at det er flere som kan laste ned en Software gratis hjemme fordi det vet hvordan (Krokan 2015, 102-104).

Dagens teknologi muliggjør for folk å finne frem til konkurrentenes varer og tjenester på tvers av landegrenser selv når de kun er inne på for eksempel Facebook. Et eksempel på en slik konkurrent er Alibaba som kan levere varer til andre land innen et døgn. De som muliggjør dette er Bitspesialister som fremstår som en aktør som forenkler det kompliserte samspillet mellom de mange selskapene som vil ha en bit av den digitale hverdag. Bitsspesialister er med på å senke transaksjonskostnader (det er de oppgavene en går gjennom for å kjøpe en ting, altså de ulike trinnene man går gjennom før man står med et produkt i hånden). BIT spesialistene har vært med på å bygge opp forretninger der den digitale økonomiens egenskaper ble utnyttet til fulle. Det betyr at IKEA kan byttes ut med aktørene nevnt over.

Derfor er det veldig viktig for IKEA å kunne investere i god teknologi, som bidrar til økt potensiale for å utforske og oppdage nye måter å utvikle på, noen eksempler kan være Apper eller gode løsninger for enklere levering som er på lik linje med aktørene, denne endringen kan IKEA for eksempel dele på Facebook, eller Instagram for å kunne dele informasjon om endring til eksisterende og potensielle kunder gjennom gode sosiale objekter eller kampanjer.

Utfordringer sosiale medier kan bringe:

I og med at sosiale medier har blitt mer allemannseie og stadig flere brukere slutter seg til det, kan det bli vanskelig for IKEA å relatere innholdet til den enkelte bruker. Det kan hende at innleggene deres er så standardiserte at kunden faktisk mister interessen og ikke får med seg budskapet til bedriften.

 En annen utfordring de kan møte på er at sosiale medienes stadige forandringer i betingelser og bruksregler blir vanskelig å følge. Derfor er det viktig at de har en person med god kunnskap som lett kan oppfatte alle regler som er gjeldene, fordi supporten til eksempel Facebook kan være vanskelig å få kontakt med. Utfordringen for mange bedrifter her kan være at kunnskapen er lett tilgjengelig som gjør at markedsførere kan de samme «triksene» et eksempel på dette er Facebook Blueprint som Facebook tilbyr. Det er kjennskap til hvordan en kan bruke Facebooks verktøy til å markedsføre seg best mulig. Denne muligheten bidrar til at hvem som helst kan bruke Blueprint og få mer kunnskap uten en utdanning innen markedsføring.

En annen utfordring kan være at IKEA ikke klarer å benytte seg av kanalen Facebook på samme måte som sine aktører. Det kan være vanskelig å synliggjøre seg for sitt publikum eller trenge seg inn i feeden deres med tanke på at Facebook algoritmen er i stadig endring. Årsaken til dette kan være at de har mange forbrukere som stadig er på Facebook flere timer, dette bidrar til at for eksempel Facebook strammer engasjementet som kan øke kostnader for bedrifter til å kommunisere sitt merke.

I en artikkel «Social media in barnding: fulfilling a need» nevner Jack Yan at internett har medvirket til at man har satt økt fokus på bedriftens samfunnsansvar, det betyr at kravet om merkets åpenhet er viktig, og dette tvinger IKEA til å for eksempel jobbe mye tettere med sitt publikum, som kan bli vanskelig fordi man kan lett miste oversikt over kundegruppen som gjør det vanskelig å tilpasse budskapet. Det er avgjørende å bruke den rette personen i bedriften til å administrere de ulike verktøyene slik at målgruppen får en følelse av tilhørighet, men det er en utfordring for merker som faktisk har god suksess som eksempel IKEA fordi de ikke vet helt hvordan de lenger skal generer innhold som er av verdi fordi de allerede tror at de har truffet målgruppen/publikum med riktig innhold. Dette resulterer i at publikum rett og slett til slutt mister interessen helt fordi bedriften kan virke «overlegen».

Kilder: artikkelen som ble brukt https://hospitalityandtravel.files.wordpress.com/2012/10/social-media-branding.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13527266.2013.871323?src=recsys

Arne Krokan. Det friksjonsfrie samfunn om utvikling av digitale tjenester, 1 utgave. Oslo: Cappelen Damm AS, 2015.

2 tanker om “konsekvenser teknologiendringen og sosiale medier medbringer

  1. Hei og takk for fint blogginnnlegg. Synes du trekker frem mange relevante forhold. Hvis du skal skrive om IKEA i eksamensoppgaven har du jo et godt utgangspunkt her. Det å si noe om hva konkurrenter gjør, som du er inne på her, kan være relevant å ta med i en analyse om hvor IKEA står når gjelder bruk av sosiale medier, sammenliknet med konkurrenters aktivitet i kanalene. Jeg synes også mye av det du nevner vedr teknologiutviklingen generelt er spennende, jo mer konkret du er, jo bedre er det når gjelder hvordan dette berører nettopp IKEAs forretningsmodell, det du sier om Alibaba etc er jo høyst relevant. Godt jobba, fortsatt god påske 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *